filosofiske samtale mogenspetersen.com

 

Eliquatuero dip numsan vent lam, conum facillum init lut doloreet ullam etuero od tet adit, comm od tatummy dolorti et volore.

bonmots

[ - denne side er pt. under redigering - ]

>> tilbagebagside.htmlbagside.htmlshapeimage_4_link_0
 1. hvad er coaching?


 2. - coaching er et effektivt redskab til personlig udvikling.

 3. coaching skaber en personlig læreproces

 4. gennem en række professionelle samtaler mellem to parter -

 5. dig og din coach.

 6. - i et coachingforløb tages der sigte på coachingdeltagerens fremtid.

 7. - og arbejdet med handleplaner og personlig målsætning.


 8. hvem kan have udbytte af coaching?


 9. - coaching henvender sig til mennesker,

 10. som stræber efter at indfri et personligt mål. -

 11. f.eks. ledere og nøglemedarbejdere, som ønsker

 12. at udvide og udvikle deres professionelle, personlige kompetencer:


 13. hvordan foregår og hvordan virker coaching?


 14. - coaching skabes i en særlig form for 'samarbejdende' dialog.

 15. det har stor betydning for coachingens virkemåde,

 16. at den gennemføres som et forløb af en vis, aftalt længde

 17. med et fastlagt antal samtalesessioner.

 18. - udgangspunktet for coaching er altid deltagerens egen forståelse af fremtidige mål, udfordringer eller aktuelle problemstillinger,

 19. og ønsket om ændring og udvikling i de relationer, han/hun indgår i. ofte vil en grundig afklaring af udfordringerne i sig selv

 20. sætte skub i deltagerens personlige udvikling.


 21. den etiske ramme for coaching er 5 værdier:


     •   fortrolighed & tillidsfuldhed.

     •   åbenhed & engagement.

     •   upartiskhed.


 1. forskellige former for  coaching


 2. - coaching kan - efter deltagerens behov -

 3. gennemføres som korte og afgrænsede forløb  -

 4. eller som længerevarende, fortløbende samtaleforløb

 5. med en tilsvarende åben tidsramme.

 6. - coaching kan også gennemføres i grupper.

 7. gruppe-coaching kan f.eks. foregå i teams, i projektgrupper

 8. og i ledertræningsgrupper.

 9. - inden for de senere år har en særlig intensiv form for coaching,

 10. som kaldes dynamisk coaching (- den omtales mere indgående på en underside, som fremkommer ved at klippe på linket >> her), været under udvikling, især i england. -

 11. denne særlige coachingform, som bygger på psykodynamiske og systemteoretiske teorier og metoder, er blandt andet karakteristisk ved, at man til forskel fra de traditionelle coachingretninger ikke blot arbejder med coachingdeltagerens fremtidsperspektiv, men også med personens livshistorie. - hvordan rammesætter og indvirker fortiden på nutiden? og på ønskerne og ambitionerne for fremtiden?


 12. praktiske oplysninger - hvor ? - hvor længe? - hvor tit?


 13. - det er vigtigt for coachingforløbet, at de fysiske rammer for samtalerne er rolige og behagelige. -

 14. ofte gennemføres coachingsamtalerne hos coachen. -

 15. nogle gange i et lokale, der særligt stilles til rådighed i virksomheden, eller eventuelt et helt tredje sted.

 16. - individuelle coaching aftales som forløb á 5 samtaler,

 17. hver af 1½ times varighed m. mellem en uges til en måneds interval.

 18. - gruppe-coaching aftales ofte som af længere varighed pr. session

 19. og med længere interval mellem sessionerne.


 20. yderligere oplysninger om coaching


 21. for spørgsmål og yderligere oplysninger om coaching, kontakt mogens petersen på tlf. 2020 9675 eller e-mail:

 22. >> mp@mogenspetersen.com