filosofiske samtale mogenspetersen.com

 

coach


coach coachingdynamisk_coaching.html

kontakt:

navn             mogens petersen

adresse      allégade 76, 5000 odense c

tlf.                +45  2020 9675

e-mail           mp@mogenspetersen.com

"jeg er gennem en årrække med stort udbytte blevet coachet. det har bl.a. lært mig, at selvindsigt er nødvendig for at forstå sig selv og sin rolle i de beslutningsprocesser, man som leder dagligt beskæftiger sig med. jeg føler, jeg har fået et bedre fundament i mit arbejdsliv og er på en og samme gang blevet både mere facetteret og målrettet i min ledelse."


kasper wilton
teaterchef, folketeateret, kbh.

 1. "efter en 10 år lang kamp

 2. med ryggen mod muren som selvstændig

 3. var lyset for enden af tunnelen ret ensporet.

 4. med hjælp fra mogens,

 5. er det lykkes at skabe en ny tunnel,

 6. med vinduer og døre -

 7. med lys og udsigt, til en hverdag

 8. med familie & børn og fritid

 9. og overskud & overblik

 10. til igen at være selvstændig ." 11. brian matzen
  kok & ejer, madhuset alfred & kamilla

>> dynamisk coachingdynamisk_coaching.htmldynamisk_coaching.htmlshapeimage_3_link_0
er du …

•  forvirret? - i tvivl? - fortvivlet? - i syv sind? - rundtosset?
•  faret vild? - i vildrede? - fortabt?
 utilfreds? - frustreret? - irriteret? - misundelig? - resigneret?
•  på nippet til at give op? - kørt af sporet? - kørt fast?
 nedtrykt? - usikker?

har du …

 mistet perspektivet? - mistet gnisten? - mistet modet? -
 mistet lysten? - tabt pusten? - tabt tålmodigheden?

… så er det måske tid nu at prøveCOACHING ?!
 1. "efter en hård og ærlig proces er jeg blevet klogere på, hvem jeg er - hvor mine styrker og svagheder er. der er i mine samtaler med mogens blevet brugt meget tid på at afklare, hvem personen marianne i virkeligheden er. med baggrund heri har jeg fået nogle redskaber, hvormed jeg kan handle pro-aktivt i forhold til mine svagheder i stedet for defensivt." 2. marianne jensen
  statslig jobcenterchef, kolding kommune

 1. coach - etymologisk set


 2. coach er det engelske ord for en træner. din coach er med andre ord en person, som primært sigter på at hjælpe dig med at

 3. blive endnu bedre til dét, som du allerede er god til. -

 4. coachen behøver ikke selv være mester i den disciplin eller det område, som han forsøg at hjælpe dig med at opnå mesterskab i. men han skal kunne mestre alle de sindrige måder, hvorpå

 5. mennesker - de fleste helt uden at være opmærksomme på det - forsøger at spænde ben for sig selv på rejsen frem mod dét,

 6. de livet igennem stræber efter at opnå.


 7. oprindelig betyder det engelske ord coach en karet eller en vogn, - dvs. et køretøj. i vore dage bruges betegnelsen stadigvæk både i england og i amerika på den måde, når der f.eks. er tale om en rutebil eller rigtig stor bus. det kalder de stadigvæk for en 'coach'. en coach er altså i denne forstand et redskab, som man kan bruge til at bringe sig sikkert og 'tørskoet' fra et sted til en andet.


 8. i nogle sammenhænge blev ordet 'coach' også brugt til at betegne ikke blot køretøjet, men også den person som styrede køretøjet - altså kusken. og det, en kusk gør, er jo netop også dét, som en træner forsøger at gøre: at hjælpe med at bringe et andet menneske sikkert, målrettet og også gerne nogenlunde komfortabelt fra et 'sted' i denne persons liv til et andet 'sted':

 9. fra den nuværende situation til det ønskede mål. -

 10. efterhånden er ordet 'coach' mere og mere brugt på denne måde og er i dag i amerika mest udbredt som betegnelse for trænere i forskellige sportsgrene.


 11. sidenhen er ordets betydning så skiftet endnu en gang til mere generelt at betegne en personlig assistent eller instruktør - en coach, - som gennem en struktureret dialog søger at hjælpe én

 12. til at realisere de mål, man sætter sig inden for et område,

 13. som man selv anser for meget vigtigt - f.eks éns arbejdsliv og karriere.


 1. coaching - og feedback

Duis nonsequ ismodol oreetuer iril ette dolore facidunt, vullup tat lor volore consecte dolesed ar se veliter tetiure te lortis dunt feugiam. Commodit dolorer iure te adionse quatet blan henim exer aute enit alit, veliqua.

Eliquatuero dip etiros numsan vent lam, conum zzrit la iam iure nonsen dre exeril ad te facip eugait lametue consecte dolesed dolor sevelit ver adionse estrud magnisc tatummy niam dolorti onulaore teed dolor estrud dunt do conulla mconse ming exent am, quat velenit exerci tate duipsusci et landrem zzriuscinim nullaorem.

Uptat prat lut lut iriliquat, quis alisl irilitam irillum augue zzrit, verosto et non consequ ismodit iriuscin el dion sequi doleniam zzriure ex eraesto la ait consed del dolortie augait praesto od lor tat dunt lum ametue. Uptat prat lut lut iriliquat, quis alisl irilit am irillum at nia zrit, verosto consequ ismodit iriuscin el dolorero dionsequi tie veliquin exerit inis ea feugue feum irilisit lam doleniam zzriure consed del ex dolortie dolortio eraesto odoluptat at augait praesto odmitat dunt lum ametue doluptat. Ut praestrud min el digniat voluptat lore et, veniscilla nim ad magna commodo.  Verosto consequ ismodit iriuscin el dolorero dionsequi tie veliquin exerit inis ea feugue feum irilisit lam doleniam zzriure consed del ex dolortie dolortio eraesto odoluptat at augait praesto odmitat dunt lum ametue doluptat.

Lorem ipsum dolor sit amet, obruo modo dolus lobortis iaceo, accumsan iustum humo. Ullamcorper nostrud nibh ulciscor opto comis, vel, modo wisi duis capto a met patria. Utinam vero cogo, praesent enim nisl vulpu tate diam huic qui quis camur.

Cogo, utrum elit. Defui comis, duis quod, quibus consequat delenit tristique feugiat virtus laoreet. Inge nium praesent pecus aliquam torqueo nisl. Vel laoreet adipiscing epulae zelus vereor, augue eligo, in nisl decet dignissim. Ad ea, validus ut magna capio ideo feugait verto ea abico. Diam adipiscing augue enim virtus aliquam tego.


 1. coaching - historisk set


 2. Nutidens globale coaching-bevægelse begynder allerede i 1974 med udgivelsen af bogen 'The Inner Game og Tennis', forfattet

 3. af den californiske tennistræner Timothy Gallwey (1938 -  ). -

 4. På baggrund af et langt liv som tennistræner stod det klart for Gallwey, at tennis altid spilles på to baner: Den ydre og den indre. Og modstanderen på den indre bane ofte viser sig betydeligt stærkere og vanskeligere at slå, end modstanderen på den ydre. - Gallwey’s indre træning handler derfor om at finde andre og bedre måder at tænke på og om sig selv, end man som regel gør. Denne mentale træningsform gav helt utrolige resultater. Og gjorde relativt hurtigt, at Gallwey blev eftertragtet som coach og oplægsholder ikke alene for wannabe tennisstjerne, men også for mennesker i andre professioner: virksomhedsledere, direktører, bestyrelsesformænd, iværksættere, forskere, opfindere, kunstnere osv.


 5. Små tyve år senere, i 1992, udgav den engelske racerkører Sir

 6. John Whitmore (1939 -  ) sin bog 'Coaching for Performance',

 7. som redegør for den udvikling af Gallwey's tænkning og praksis, som Whitmore og hans kolleger havde skabt i den mellemliggende periode. - Whitmore's gruppe udviklede bl.a. den berømte GROW-model, som er en effektiv metode til at formulere åbne spørgsmål i coachingsessionen, og til at skabe meget målrettet fremdrift i fokuspersonens realisering af sine ambitioner og ønsker.


 8. Whitmores effektive, men noget skematiske og 'maskinelle' tilgang til coaching, var desværre i et vist omfang i stand til at overdøve Gallwey's elegante og filosofiske coachingstil i eftertidens almene forståelse af og interesse for coaching.


 9. I de senere år har flere og flere dog fået øjnene op for, at coaching som dialogisk og pædagogisk redskab i virkeligheden har rødder meget længere tilbage i historien. Helt tilbage til de gamle græske filosoffer. Og til den største af dem alle: Sokrates (469 - 399 f.Kr.) og hans underfundige og provokerende spørgeteknik. - Som Platon beskriver det i sin berømte fortælling 'Menon' var Sokrates i stand

 10. til med sine præcise spørgsmål at få en aldeles ulært slave til at forstå og bevise oldtidens største videnskabelige hemmelighed:

 11. Den pythagoræiske læresætning. - Det var Kanon Coaching!


[ - denne

side er pt. under redigering - ]

sokrates

den pythagoræiske læresætning


testimonials:

[ - denne

side er pt. under redigering - ]

hvad er coaching?


- coaching er et effektivt redskab til personlig udvikling.

coaching skaber en personlig læreproces

gennem en række professionelle samtaler mellem to parter -

dig og din coach.

- i et coachingforløb tages der sigte på coachingdeltagerens fremtid.

- og arbejdet med handleplaner og personlig målsætning.


hvem kan have udbytte af coaching?


- coaching henvender sig til mennesker,

som stræber efter at indfri et personligt mål. -

f.eks. ledere og nøglemedarbejdere, som ønsker

at udvide og udvikle deres professionelle, personlige kompetencer:


hvordan foregår og hvordan virker coaching?


- coaching skabes i en særlig form for 'samarbejdende' dialog.

det har stor betydning for coachingens virkemåde,

at den gennemføres som et forløb af en vis, aftalt længde

med et fastlagt antal samtalesessioner.

- udgangspunktet for coaching er altid deltagerens egen forståelse af fremtidige mål, udfordringer eller aktuelle problemstillinger,

og ønsket om ændring og udvikling i de relationer, han/hun indgår i. ofte vil en grundig afklaring af udfordringerne i sig selv

sætte skub i deltagerens personlige udvikling.


den etiske ramme for coaching er 5 værdier:


     •   fortrolighed & tillidsfuldhed.

     •   åbenhed & engagement.

     •   upartiskhed.


forskellige former for  coaching


- coaching kan - efter deltagerens behov -

gennemføres som korte og afgrænsede forløb  -

eller som længerevarende, fortløbende samtaleforløb

med en tilsvarende åben tidsramme.

- coaching kan også gennemføres i grupper.

gruppe-coaching kan f.eks. foregå i teams, i projektgrupper

og i ledertræningsgrupper.

- inden for de senere år har en særlig intensiv form for coaching,

som kaldes dynamisk coaching (- den omtales mere indgående på en underside, som fremkommer ved at klippe på linket >> her), været under udvikling, især i england. -

denne særlige coachingform, som bygger på psykodynamiske og systemteoretiske teorier og metoder, er blandt andet karakteristisk ved, at man til forskel fra de traditionelle coachingretninger ikke blot arbejder med coachingdeltagerens fremtidsperspektiv, men også med personens livshistorie. - hvordan rammesætter og indvirker fortiden på nutiden? og på ønskerne og ambitionerne for fremtiden?


praktiske oplysninger - hvor ? - hvor længe? - hvor tit?


- det er vigtigt for coachingforløbet, at de fysiske rammer for samtalerne er rolige og behagelige. -

ofte gennemføres coachingsamtalerne hos coachen. -

nogle gange i et lokale, der særligt stilles til rådighed i virksomheden, eller eventuelt et helt tredje sted.

- individuelle coaching aftales som forløb á 5 samtaler,

hver af 1½ times varighed m. mellem en uges til en måneds interval.

- gruppe-coaching aftales ofte som af længere varighed pr. session

og med længere interval mellem sessionerne.


yderligere oplysninger om coaching


for spørgsmål og yderligere oplysninger om coaching, kontakt mogens petersen på tlf. 2020 9675 eller e-mail:

>> mp@mogenspetersen.com